Ochrana osobných údajov

Nižšie informujeme o tom, že pri používaní našej webstránky získavame osobné údaje. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na Vás osobne, napr. Vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa.

§ 1 Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (EÚ GDPR) je spoločnosť Golden Gates Edelmetalle AG, Demianiplatz 21/22, D – 02826 Görlitz, Telefónne číslo: 03581/8467002, Fax: 03581/8467000, E-mail: info[at]goldengates.de (pozri aj Impressum)

§ 2 Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je:

RPM Datenschutz UG (s ručením obmedzeným)
Struvestr. 15, 02826 Görlitz
E-mail: kontakt@rpm-datenschutz.de
Tel.: 03581/422649

§ 3 Získavanie osobných údajov pri návšteve našej webstránky

(1) Pri čisto informatívnom používaní webstránky, tzn. ak nám e-mailom alebo cez kontaktný formulár nepošlete žiadne osobitné informácie, získavame tie osobné údaje, ktoré na server zašle Váš prehliadač, na ktorom je uložená naša webstránka. Ak si chcete prezerať našu webstránku, získame od Vás a uchováme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky potrebné, aby bolo možné Vám zobraziť moju webstránku a zaistiť stabilitu a bezpečnosť (legitímny základ v zmysle Čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) EÚ GDPR):

 • IP adresa
 • Dátum a čas dopytu
 • Časový rozdiel k UTC
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP
 • prenesené množstvo údajov
 • Webstránka, z ktorej prichádza požiadavka
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jeho povrch
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Tieto údaje sa ukladajú do záznamov prihlásenia (log files). Tieto sa po 7 dňoch automaticky zmažú.

(2) Získavanie údajov pre poskytnutie webstránky a ukladanie údajov v záznamoch prihlásenia je nevyhnutné pre prevádzku webstránky. Preto užívateľ nemá možnosť proti tomu namietať.

§ 4 Získavanie osobných údajov pri používaní e-mailovej kontaktnej adresy

(1) Keď nás kontaktujete e-mailom, uchováme si Vami poskytnuté údaje (Vašu e-mailovú adresu, príp. Vaše meno, telefónne číslo a pod.), aby sme mohli zodpovedať Vaše otázky. Takto získané údaje sa spracúvajú v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) EÚ GDPR. Ak sa Vaša otázka týka uzatvorenia zmluvy alebo z nej uzatvorenie zmluvy vyplýva, ďalším legitímnym základom pre spracúvanie údajov je splnená podmienka v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b) EÚ GDPR.

(2) Údaje uvedené v e-mailovej korešpondencii sa zmažú po vybavení Vašej žiadosti - pokiaľ nežiadate o trvalý zmluvný vzťah alebo tento z vašej žiadosti nevyplynie. V takom prípade sa tieto údaje zmažú až po ukončení nášho zmluvného vzťahu. Ak zmazanie údajov nie je zo zákona možné (napr. uchovávanie daňových údajov po dobu až 10 rokov), budú údaje zmazané až po uplynutí tejto zákonnej lehoty. V čase od ukončenia zmluvného vzťahu do zmazania budú osobné údaje zablokované (obmedzenie spracúvania).

(3) Máte možnosť Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať - napr. e-mailom (pozri aj § 6 nižšie). Odvolanie súhlasu bude viesť k tomu, že nebude možné pokračovať v konverzácii s Vami. Všetky osobné údaje, uložené na základe Vašej požiadavky, sa tým zmažú. Ak sú údaje potrebné pre plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, predčasné zmazanie údajov je možné len vtedy, ak to nie je v rozpore so zmluvnými alebo zákonnými požiadavkami.

§ 5 Získavanie osobných údajov pri používaní kontaktného formuláru

(1) Na našej webovej stránke sa nachádza kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na elektronické kontaktovanie našej spoločnosti. Ak o tejto možnosti viete, zadaním do príslušnej masky formulár nám zašlete Vaše osobné údaje a my ich uložíme. Ide o tieto údaje:
Oslovenie, meno, priezvisko (povinné), e-mailová adresa (povinné), telefónne číslo a text Vašej správy. Na spracúvanie údajov sa v rámci odosielania získa Váš súhlas (s poukázaním na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov).

(2) Údaje, ktoré nám oznámite cez kontaktný formulár, uložíme, aby sme mohli zodpovedať Vaše otázky. Takto získané údaje sa spracúvajú v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) EÚ GDPR. Ak sa Vaša otázka týka uzatvorenia zmluvy alebo z nej uzatvorenie zmluvy vyplýva, ďalším legitímnym základom pre spracúvanie údajov je splnená podmienka v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b) EÚ GDPR. Ak ste poskytli súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame aj v zmysle Čl. 6 ods. 1 a) EÚ GDPR.

(3) Údaje uvedené v korešpondencii sa zmažú po vybavení Vašej žiadosti - pokiaľ nežiadate o trvalý zmluvný vzťah alebo tento z vašej žiadosti nevyplynie. V takom prípade sa tieto údaje zmažú až po ukončení nášho zmluvného vzťahu. Ak zmazanie údajov nie je zo zákona možné (napr. uchovávanie daňových údajov po dobu až 10 rokov), budú údaje zmazané až po uplynutí tejto zákonnej lehoty. V čase od ukončenia zmluvného vzťahu do zmazania budú osobné údaje zablokované (obmedzenie spracúvania).

(4) Máte možnosť Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať - napr. e-mailom (pozri aj § 7 nižšie). Odvolanie súhlasu bude viesť k tomu, že nebude možné pokračovať v konverzácii s Vami. Všetky osobné údaje, uložené na základe Vašej požiadavky, sa tým zmažú. Ak sme zo zákona povinní údaje uchovávať a nemôžeme ich zmazať, tieto osobné údaje budú zablokované. Budú zmazané po uplynutí zákonnej lehoty na ich uchovávanie.

§ 6 Informačný bulletin

Ak chcete dostávať informačný bulletin (newsletter) ponúkaný na našej webstránke, môžete sa prihlásiť na odber cez náš formulár. Využívame pri tom postup dvojitého schválenia (double opt in). Najprv zašleme potvrdzovací e-mail na Vami uvedenú e-mailovú adresu, aby ste odber potvrdili. Prihlásenie sa na odber bude účinné až po tom, ako kliknete na aktivačný link v potvrdzujúcej správe. Údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme výlučne na zasielanie informačných bulletinov, v ktorom môžu byť uvedené informácie alebo reklamné ponuky.

Na zasielanie informačných bulletinov používame službu Mailjet. Vaše údaje tak budú poskytnuté spoločnosti Mailjet GmbH. Mailjet GmbH však nesmie Vaše údaje použiť na iné účely ako zasielanie informačného bulletinu. Mailjet GmbH nesmie Vaše údaje poskytnúť ani predať nikomu inému. Mailjet je nemecký certifikovaný poskytovateľov softvéru na informačné bulletiny, ktorý bol vybratý podľa požiadaviek EÚ GDPR a nemeckého zákona o ochrane údajov.

Váš súhlas s uchovávaním údajov a ich používaním na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať - napr. kliknutím na link „Odhlásiť sa z odberu“ v informačnom bulletine.

§ 7 Používanie služby Google Analytics

(1) Táto webstránka používa Google Analytics - službu pre analyzovanie webstránok spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webstránky. Informácie o Vašom používaní tejto webstránky vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú a uchovávajú na serveri Google v USA. V prípade aktivovaného anonymizovania IP adresy pre túto webstránku však Google Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných štátoch, ktoré uzatvorili Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, predtým skráti. Celá IP adresa sa na server Google v USA prenesie a skráti až tam len vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webstránky bude Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie Vášho používania webstránky, vytváranie reportov o aktivitách na webstránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webstránky a internetu pre prevádzkovateľa webstránky.

(2) IP adresa, ktorá sa v rámci Google Analytics prenesie z Vášho prehliadača, sa nebude spájať s inými údajmi Google.

(3) Môžete zabrániť ukladaniu cookies v nastaveniach Vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webstránky. Ukladaniu údajov vytváraných súbormi cookie, ktoré sa týkajú Vášho využívania webstránky (vrátane IP adresy), spoločnosťou Google a ich spracúvaniu viete zabrániť nainštalovaním doplnku prehliadača (browser plug in). Viete si ho stiahnuť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Táto webstránka používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Tým sa IP adresy ďalej spracúvajú v skrátenej podobe. Identifikácia konkrétnej osoby je tak vylúčená. Ak je možné na základe získaných údajov identifikovať Vás ako osobu, tieto sa okamžite vylúčia a osobné údaje sa bezodkladne zmažú.

(5) Používame Google Analytics, aby sme mohli analyzovať a pravidelne vylepšovať používanie našej webstránky. Vďaka získaným štatistickým údajom potom vieme vylepšovať našu ponuku a urobiť ju pre Vás, ako nášho užívateľa, zaujímavejšou. Vo výnimočných prípadoch, kedy sa osobné údaje zasielajú do USA, sa na Google vzťahujú ustanovenia rámca EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Legitímnym základom pre používanie Google Analytics je Čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) EÚ GDPR.

(6) Informácie tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.
Podmienky používania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Prehľad informácií o ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Táto webstránka používa Google Analytics aj na analýzu tokov návštevníkov presahujúcu jednotlivé prístroje, ktorá sa vykoná cez ID užívateľa. Vo Vašom zákazníckom účte môžete túto analýzu Vášho používania deaktivovať v sekcii „Moje údaje“ a „osobné údaje“.

§ 7 Vaše práva

(1) Voči mne máte nasledujúce práva v súvislosti s danými osobnými údajmi:

 • právo na informovanie,
 • právo na opravu alebo vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na námietku proti spracovaniu,
 • právo na prenosnosť údajov.

(2) Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu nad ochranou údajov na spracovanie Vašich osobných údajov nami.

§ 8 Odvolanie proti spracovaniu Vašich údajov

Máte právo kedykoľvek Váš súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolaním zostáva nedotknutá právoplatnosť spracovania uskutočneného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Best provider of gold saving plans | Golden Gates
Best contract drafting | Golden Gates
Winning award for best Customer Service | Golden Gates
Winning award for best price | Golden Gates
Winning award for best storage and delivery | Golden Gates