Ochrona danych osobowych

Poniżej przekazujemy Państwu informacje o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można odnieść osobiście do Państwa osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail.

§ 1 Administrator


Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO) jest Golden Gates Edelmetalle AG, Demianiplatz 21/22, D – 02826 Görlitz, telefon: 03581/8467002, faks: 03581/8467000, e-mail: info[at]goldengates.de (patrz również w Impressum)

§ 2 Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

RPM Datenschutz UG (haftungsbeschränkt)
Struvestr. 15, 02826 Görlitz
e-mail: kontakt@rpm-datenschutz.de
tel.: 03581/422649

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej


(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej tylko w celach informacyjnych, tzn. gdy nie przekazują nam Państwo odrębnych informacji za pośrednictwem funkcji e-mail lub formularza kontaktowego, wówczas gromadzimy dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na serwer, na którym zapisana jest nasza strona internetowa. Jeżeli chcą Państwo korzystać z naszej strony internetowej, wówczas gromadzone są następujące dane, które są wymagane ze względów technicznych w celu umożliwienia wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina żądania
 • różnica stref czasowych w stosunku do czasu Greenwich (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • ilość danych przesyłanych w każdym przypadku
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.


Dane te są zapisywane w tzw. plikach dziennika (log files). Po upływie 7 dni są one usuwane automatycznie.

(2) Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne dla eksploatacji strony internetowej. W związku z tym użytkownikowi nie przysługuje w tym zakresie prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

§ 4 Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z kontaktu e-mail

(1) W przypadku nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem e-maila, podane przez Państwa dane (adres e-mail, ewentualnie nazwisko, numer telefonu itp.) są przez nas zapisywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dane przekazane drogą mailową są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Jeżeli zapytanie jest ukierunkowane na zawarcie umowy lub z niej wynika, wówczas dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO.

(2) Dane pojawiające się w ramach korespondencji e-mail są usuwane, gdy Państwa zapytanie zostanie przetworzone, chyba że Państwa zapytanie wynika z istniejącego stosunku umownego z nami lub doprowadziło do jego zawarcia. W takich przypadkach usunięcie przekazanych danych nastąpi z chwilą zakończenia umowy. Jeżeli usunięciu danych stoją na przeszkodzie obowiązki ustawowe, np. obowiązki przechowywania dla celów podatkowych przez okres do 10 lat, usunięcie danych następuje z upływem tych terminów. W okresie między zakończeniem stosunku umownego a usunięciem dane osobowe pozostają zablokowane (ograniczenie przetwarzania).

(3) W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, co może nastąpić np. drogą mailową (patrz również § 6). Odwołanie skutkuje tym, że konwersacja nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w związku z Państwa zapytaniem, zostaną wówczas usunięte. Jeżeli wymagane są dane w celu spełnienia umowy lub przeprowadzenia działań przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko w przypadku, gdy usunięciu nie stoją na przeszkodzie zobowiązania umowne lub ustawowe.

§ 5 Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z formularza kontaktowego

(1) Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, z którego można skorzystać w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, dane wprowadzone w masce edycji zostaną nam przekazane i zapisane. Dane te obejmują:
zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko (obowiązkowo), adres e-mail (obowiązkowo), telefon i Państwa wiadomość. W celu umożliwienia przetwarzania danych zostaną Państwo poproszeni o udzielenie zgody w ramach procesu wysyłania zapytania przy jednoczesnym zwróceniu Państwa uwagi na niniejszą deklarację ochrony danych osobowych.

(2) Państwa dane, przekazane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przekazane w ten sposób dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Jeżeli zapytanie jest ukierunkowane na zawarcie umowy lub z niej wynika, wówczas dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe są również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

(3) Dane pojawiające się w ramach korespondencji są usuwane, gdy Państwa zapytanie zostanie przetworzone, chyba że owo zapytanie wynika z istniejącego stosunku umownego z nami lub doprowadziło do jego zawarcia. W takich przypadkach usunięcie przekazanych danych nastąpi z chwilą zakończenia umowy. Jeżeli usunięciu danych stoją na przeszkodzie obowiązki ustawowe, np. obowiązki przechowywania dla celów podatkowych przez okres do 10 lat, usunięcie danych następuje z upływem tych terminów. W okresie między zakończeniem stosunku umownego a usunięciem dane osobowe pozostają zablokowane (ograniczenie przetwarzania).

(4) W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, co może nastąpić np. drogą mailową (patrz również § 7). Odwołanie skutkuje tym, że konwersacja nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w związku z Państwa zapytaniem, zostaną wówczas usunięte. Jeżeli istnieją ustawowe terminy przechowywania, które stoją na przeszkodzie usunięciu danych, objęte nimi dane ustawowe zostaną zablokowane. Usunięcie nastąpi wówczas z upływem ustawowych terminów przechowywania.

§ 6 Newsletter

Aby otrzymać newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, mogą Państwo zarejestrować się za pośrednictwem naszego formularza. W tym celu wykorzystujemy tzw. model Double-Opt-In. W takim przypadku na Państwa adres e-mail wysyłany jest najpierw e-mail z prośbą o potwierdzenie. Rejestracja dochodzi do skutku dopiero w momencie kliknięcia na link aktywacyjny w otrzymanym e-mailu. Przesłane nam przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłki newslettera, który może zawierać informacje lub oferty.

Do wysyłki naszego newslettera wykorzystujemy usługę Mailjet. Dlatego Państwa dane są przesyłane do Mailjet GmbH. Mailjet GmbH zabronione jest wykorzystywanie Państwa danych do innych celów niż wysyłka newslettera. Mailjet GmbH obowiązuje zakaz przekazywania lub sprzedaży Państwa danych. Mailjet to niemiecki, certyfikowany dostawca oprogramowania do wysyłania newsletterów, który został starannie wybrany zgodnie z wymogami RODO i BDSG (federalna ustawa o ochronie danych osobowych).

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na zapisywanie danych i ich wykorzystywanie w celu wysyłki newslettera, np. za pośrednictwem podanego w newsletterze linku umożliwiającego wyrejestrowanie.

§ 7 Stosowanie Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics – internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www, udostępnionego przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookie” – pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie odnośnie korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej trafiają z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresów IP na niniejszej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie najpierw przetworzony przez firmę Google na formę skróconą w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP, gdzie następnie jest skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji dla potrzeb analizy korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz administratora strony dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

(2) Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi przez firmę Google.

(3) Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku prawdopodobnie nie będzie możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Aby nie dopuścić do przekazywania firmie Google danych utworzonych przez plik cookie, dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz do przetwarzania tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, wykluczając tym samym możliwość identyfikacji osoby. Jeżeli dane pozyskane od Państwa pozwalają na identyfikację osoby, wówczas powiązanie zostaje natychmiast wykluczone, a dane osobowe natychmiast usunięte.

(5) Wykorzystujemy Google Analytics, aby móc analizować korzystanie z naszej strony internetowej i regularnie ją udoskonalać. Dzięki pozyskanym statystykom możemy udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej atrakcyjną dla Państwa jako użytkownika. Na wypadek sytuacji wyjątkowych, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google podporządkowała się regulacjom Tarczy Prywatności UE – USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

(6) Informacje operatora trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001.
Warunki użytkownika: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jak również deklaracja ochrony danych osobowych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics w celu analizy przepływu odwiedzających na różnych urządzeniach, którą przeprowadza się na podstawie ID użytkownika. Na swoim koncie klienta mogą Państwo dezaktywować analizę korzystania przez Państwa na różnych urządzeniach w zakładce „Moje dane”, „Dane osobowe”.

§ 7 Państwa prawa

(1) W odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą.

§ 8 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

W każdej chwili mają Państwo prawo wycofania zgody wymaganej w myśl prawa o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Best provider of gold saving plans | Golden Gates
Best contract drafting | Golden Gates
Winning award for best Customer Service | Golden Gates
Winning award for best price | Golden Gates
Winning award for best storage and delivery | Golden Gates