METALO PIRKIMAS

Bendrosios sutarčių sąlygos

I. Kliento prekybos partneris

„GOLDEN GATES Edelmetalle AG“, registruotas Drezdeno apygardos teismo komerciniame registre numeriu HRB 31095.

Teisinis atstovas: valdybos nariai, turintys vienintelę atstovavimo teisę, Herbert Behr ir Constantin Behr, įsikūrę adresu Demianiplatz 21/22, 02826 Görlitz

„Golden Gates Edelmetalle AG“ bendrovės adresas ir vienintelis padalinys: Demianiplatz 21/22, 02826 Görlitz, tel. +49.3581.8467002, faksas: +49.3581.8467000, info@goldengates.de, www.goldengates.de.

II. Bendroji „Golden Gates Edelmetalle AG“ bendrųjų sąlygų dalis

II.1. Taikymo sritis

(1) Šios Standartinės sutarčių sąlygos taikomos visiems verslo santykiams tarp „Golden Gates Edelmetalle“ AG (toliau – „bendrovė“) ir vartotojų bei verslininkų (toliau – „Klientas (-ai)“).
(2) Vartotojais laikomi asmenys, nurodyti Vokietijos civiliniame kodekse.
(3) Pasirašydamas „Pirkimo pasiūlymo“ sutarties formą, klientas sutinka su šiomis galiojančiomis Bendrosiomis sąlygomis.
(4) Visiems sandoriams taikomos tik šios Standartinės sutarčių sąlygos, net jei klientas yra verslininkas. Šiuo dokumentu atmetame bet kokius priešingus tvirtinimus, kad galioja kokios nors paties kliento sutarčių sąlygos. Šių sąlygų nukrypimai ir papildymai yra veiksmingi tik tuo atveju, jei juos raštu patvirtina bendrovė. Jei, nepaisant minėtų nuostatų, bendrovės ir kliento Standartinės sutarčių sąlygos prieštarautų vienos kitoms, pirmenybė teikiama čia išdėstytoms nuostatoms.


II.2. Pirkimo – pardavimo sutarties objektas bendrovė kaip kliento nurodytas trečiasis asmuo prekės pristatymui vykdyti


(1) Bendrovė parduoda tauriuosius ir (arba) retuosius metalus (toliau dar vadinamus „metalais“) klientui, pagal kliento pasirinkimą. Bendrovė taip pat siūlo prekių saugojimo paslaugą, būtent – bendrą saugojimą. Šiuo tikslu, be pirkimo sutarties, klientas gali sudaryti ir saugojimo sutartį su bendrove, vadovaujantis III skyriaus nuostatomis. Galima nustatyti saugojimo sąlygas, apibrėžtas taisyklėse.

Jei klientas pageidauja, kad metalai būtų saugomi, tarp bendrovės ir kliento sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties objektas yra bendros nuosavybės dalių bendrame konkrečiu laiku saugomo metalo kiekyje suteikimas iki trupmeninių dalių kliento naudai.

Jei tarp bendrovės ir kliento nėra sudaromas susitarimas dėl metalų saugojimo, bendrovės šių Standartinių sutarčių sąlygų III skyrius. „Saugojimo sąlygos“ kliento atžvilgiu netaikomas. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutarties objektas yra metalų, apibrėžtų komercinio pasiūlymo formoje, perdavimas ir nuosavybės teisės į juos perdavimas klientui tokiu būdu, kad klientas galėtų įgyti Išimtinę (vieno asmens) nuosavybę į metalus.

Pagal pirkimo-pardavimo sutartį klientas gali laisvai pasirinkti, ar jis norėtų per vieną kartą nusipirkti tam tikrą metalo kiekį, kuris nustatomas, remiantis pirkimo kainos komponentu „pirkimo kaina“, ar sudaryti sutartį dėl prekių pristatymo pagal dalines įmokas (toliau – „periodiškas pirkimas“), kai tam tikras metalo kiekis, kuris nustatomas, remiantis pirkimo kainos komponentu „pirkimo kaina“, kiekvieną mėnesį būtų parduodamas klientui.

Jei klientas nori per vieną kartą įsigyti aukso luitų, aukso ar sidabro monetų, jis gali laisvai pasirinkti, ar norėtų, kad bendrovė juos saugotų bendrojo saugojimo būdu, ir tam su bendrove sudaryti atskirą saugojimo sutartį, ar norėtų, kad metalus pristatytų į jo gyvenamąją vietą.

Jei klientas nori per vieną kartą įsigyti retųjų metalų ir pusmetalių ar sidabro, paladžio ar platinos luitų, bendrovė gali juos pasiūlyti tik su sąlyga, kad šiuos metalus bendrovė iš pradžių saugos bendrojo saugojimo būdu, todėl bus būtina sudaryti saugojimo sutartį. Tada retųjų metalų ir pusmetalių atidavimas vyks pagal saugojimo sąlygų III skyriaus 6 punktą.

Bendrovė taip pat siūlo sudaryti sutartis dėl aukso luitų, aukso, sidabro monetų, retųjų metalų ir pusmetalių arba sidabro, paladžio ar platinos luitų pristatymo dalines įmokas tik su sąlyga, kad metalai iš pradžių bus saugomi bendrojo saugojimo būdu, todėl bus būtina sudaryti saugojimo sutartį. Tada metalų atidavimas vyks pagal saugojimo sąlygų III skyriaus 6 punktą.

Metalų pristatymą, neatsižvelgiant į tai, ar jis vykdomas pagal vienkartinio pirkimo sandorį, ar kaip išdavimas pagal saugojimo sąlygas, visais atvejais vykdo vertybes vežiojanti transporto įmonė, vertybes pristatanti pašto tarnyba ar kurjerių tarnyba. Siuntimo atveju metalų atsitiktinio praradimo ir netyčinio sugadinimo rizika k metalų perdavimo klientui arba kliento nurodytai trečiajam asmeniui momentu. Bendrovė ir klientas sutaria, kad bendrovė yra kliento nurodytas trečiasis asmuo, jei klientas pageidauja, kad bendrovė vykdytų bendrąjį saugojimą.

Tokios pat pasekmės, kaip ir perdavimo atveju yra, jei klientas vėluoja priimti prekes.


(2) Metalai, kurie, remiantis šiomis bendrovės Standartinėmis sutarčių sąlygomis, gali būti sutarties objektas, yra vidutinio tipo ir kokybės metalai, kurių specifikacijos yra pateiktos toliau šiame dokumente; todėl susitarta, kad skolos apsiriboja tik pagal tipą (bendruosius požymius) nustatytomis prekėmis (skolininkas privalo pristatyti vidutinio tipo ir kokybės metalus). Metalai, kurie, remiantis šiomis bendrovės Standartinėmis sutarčių sąlygomis, gali būti sutarties objektas, pasižymi tokiomis specifikacijomis:

a. Garsių gamintojų (pavyzdžiui, „Umicore“, „Heraeus“, „Argor Heraeus“) ir pripažintų monetų kalyklų įvairaus svorio aukso luitai (999,9/1000), standartinės bankinės būklės, originalioje pakuotėje, atitinkantys Londono lydinių rinkos asociacijos (LBMA) „good delivery“ standartą. Tarptautiniu mastu pripažintoms monetų kalykloms priklauso visos LBMA ar panašios tauriųjų metalų asociacijos pripažintos kalyklos.

b. Gryno aukso monetos („Krugerrand“, „Wiener Philharmoniker“, „Maple Leaf“, „Australian Kangaroo“, „Arche Noah“), įvairaus svorio, standartinės bankinės būklės, originalioje pakuotėje.

c. Sidabro moneta „Arche Noah“ (999/1000), nukaldinta, originalioje pakuotėje.

d. Sidabro luitai (999/1000) įvairaus svorio, standartinės bankinės būklės, originalioje pakuotėje. Žaliavos sidabro luitams gaminti gaunamos tik iš LBMA sertifikuotų ir patvirtintų tiekėjų.

e. Platinos luitai (999,5 / 1000) ir paladžio luitai (999,5 / 1000), įvairaus svorio, standartinės bankinės būklės, originalioje pakuotėje.

f. Galis (ne mažiau kaip 99,999 % grynumo), originaliai supakuotas į 1 kg PET butelius
g. Germanis (ne mažiau kaip 99,999 % grynumo), originaliai supakuotas kaip 800 - 1600 gramų luitas

h. Hafnis (hafnis + cirkonis (Zr), ne mažiau kaip 99,9 % (Zr kiekis < 0,2 % 99,9 %) apie 1 - 1,5 kg luitais

i. Indis (ne mažiau kaip 99,995 % grynumo) originalioje pakuotėje, luitais, 500 g ir 1 000 g

(3) Bendrovė įpareigota suteikti bendrąją nuosavybę pagal trupmenines dalis arba išskirtinę nuosavybę klientui tik tuo atveju, jei klientas sumokėjo pakankamą nustatytos pirkimo kainos dydį.
(4) Jei nesusitarta kitaip, klientas privalo sumokėti iš anksto.


II.3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas


(1) Bendrovės pasiūlymai gali būti keičiami ir nėra privalomi. Jie reiškia tik kvietimus klientui pateikti komercinius pasiūlymus („invitatio ad offerendum“).
(2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir bendrovės laikoma sudaryta tada, kai bendrovė pareiškia, kad priėmė kliento pirkimo pasiūlymą. Bendrovė gali laisvai atmesti pasiūlymą pirkti. Bendrovė pareiškimą apie pasiūlymo priėmimą gali pateikti telefonu, teksto forma arba susijusiais veiksmais, visų pirma, atsižvelgiant į kliento pasirinkimą, išsiųsdama metalus klientui arba padėdama kliento užsakytą metalą prie atitinkamo bendro saugomo metalo kiekio, apie kurį klientą informuoja atitinkamu pranešimu bendrovės nemokamame skaitmeniniame klientų portale. Klientas pareiškia, kad sutinka gauti bendrovės pranešimus apie užsakyto metalo padėjimą saugoti per skaitmeninį, slaptažodžiu apsaugotą klientų portalą, prie kurio galima prisijungti adresu https://goldengates.app. Atitinkamas kliento programėles galima rasti „Google Play“ parduotuvėje adresu https://play.google.com/store/apps/details?id=digitalwert.de.goldengates_customerportalir „Apple App Store“ adresu https://apps.apple.com/de/app/golden-gates/id1437886979 ir jos yra paruoštos atsisiųsti. Kadangi, padedant metalus saugoti, klientui suteikiama bendra nuosavybė pagal trupmenines dalis, o saugykloje laikomos metalo rūšies bendrųjų atsargų svoris gali būti matuojamas gramais, monetų – uncijomis (1 uncija atitinka 31,104 gramą), ir atitinkamam klientui padėto saugoti metalo kiekio svoris jo padėjimo bendram saugojimui momentu taip pat matuojamas gramais / uncijomis, bendrovė kliento bendrosios nuosavybės dalį trupmeninėmis dalimis nustato, padėdama metalą bendram saugojimui, remdamasi atitinkamo metalo gramais ar uncijomis, ir nurodo klientui jo atitinkamą bendrosios nuosavybės dalį trupmeninėmis dalimis kaip „gramų / uncijų kiekį“. „Atsargų kiekis gramais / uncijomis“ atnaujinamas kiekvieną darbo dieną ir gali sudaryti gramo / uncijos trupmenines dalis, todėl klientų portale jis nurodomos iki keturių vietų po kablelio.
(3) Jei klientas nėra sudaręs saugojimo sutarties su bendrove, klientas vis tiek gali naudotis klientų portalu ir pamatyti, kiek gramų jo užsakyto metalo buvo jam pristatyta.


II.4. Pirkimo kaina, pristatymo išlaidos, mokesčiai, muitai, rinkliavos, įmokos

(1) Pirkėjo mokėtiną pirkimo kainą sudaro du komponentai: „pirkimo kaina“ ir „pirkimo mokestis“, kurie yra nurodomi eurais sutarties formoje „Pirkimo pasiūlymas“. „Pirkimo kaina“ tarp bendrovės ir kliento už sutartyje nurodytus metalus su nurodytais svorio vienetais ir (arba) metalų variantais atitinka kainą bendrovės kainoraštyje, kuris galioja 2 pastraipos 2 sakinyje nurodytu laikotarpiu ir kurį bet kuriuo metu galima rasti adresu: https://goldengates.de/lt/dabartin-s-tauri-j-metal-kainos/ Šiame bendrovės kainoraštyje metalų kainos nurodomos už unciją aukso ir sidabro monetų ir už gramą kitų metalų, todėl metalo kiekį, kurį klientas nori nusipirkti, remdamasis savo pageidaujama „pirkimo kaina“, galima nustatyti, remiantis bendrovės kainoraščiu. Metalų kainos, tuo pačiu ir „pirkimo kaina“, priklauso nuo bendrovei svarbių užpirkimo kainų, jos nuolat svyruoja dėl Londono fiksuotų ir (arba) prekybos kainų, taip pat euro ir JAV dolerio kurso, kuriam bendrovė neturi jokios įtakos. Dėl to bendrovės kainoraštyje tauriųjų metalų kainos atnaujinamos kasdien, o retųjų metalų ir pusmetalių kainos – mažiausiai du kartus per savaitę, jas bendrovė skelbia adresu https://goldengates.de/lt/dabartin-s-tauri-j-metal-kainos/.
Kitas pirkimo kainos komponentas, kurį klientas privalo sumokėti bendrovei, yra vadinamasis „pirkimo mokestis“. Vienkartinių pirkimų atveju pirkimo mokestis yra procentinė priemoka prie „pirkimo kainos“, kurios konkretus dydis taip pat nurodytas komercinio pasiūlymo formoje.
Sutarčių dėl periodiškų pristatymų atveju pirkimo kainą taip pat sudaro du komponentai: „pirkimo kaina“ ir „pirkimo mokestis“. Mėnesinė „pirkimo kaina“, dėl kurios susitariama visam sutarties galiojimo laikotarpiui, nurodoma sutarties formoje „Pirkimo pasiūlymas“. Nuo „pirkimo kainos“ ir bendrovės kainoraščio (žr. (1) punktą)priklauso kliento užsakytas mėnesinis metalo kiekis, kurį reikia vertinti kiekvienam mėnesiui atskirai sutarties galiojimo metu. Kartu su „pirkimo kaina“, kaip papildomas pirkimo kainos komponentas numatytas „pirkimo mokestis“ sutarčių dėl periodiškų pristatymų atveju atsiranda ne kas mėnesį, o tik vieną kartą ir mokamas iš karto po sutarties sudarymo. Dėl to sutarčių dėl periodiškų pristatymų atveju „pirkimo mokestis“ nėra fiksuota procentinė priemoka, susieta su atskiromis mėnesinėmis „pirkimo kainomis“; „pirkimo mokesčio“ dydis taip pat nurodomas sutarties formoje „pirkimo pasiūlymas“. 
(2) Metalo kainas galima rasti internete adresu https://goldengates.de/lt/dabartin-s-tauri-j-metal-kainos/, jas klientas gali bet kada peržiūrėti kartu su pirkimo pasiūlymo forma. Klientas ir bendrovė sutaria, kad „pirkimo kainos“ dydis priklauso nuo to bendrovės kainoraščio arba tų bendrovės kainoraščių, kurie galioja tą dieną, kurią pati bendrovė užperka metalų atsargų, atsižvelgdama į kliento pirkimo pasiūlymą, nesvarbu, ar tai yra vienkartinio pirkimo sutartis, ar sutartis dėl pristatymo kiekvieną mėnesį per sutarties galiojimo laikotarpį. Kad klientas susigaudytų dėl kitų išlaidų, kurios nėra pirkimo kainos komponentas, klientui kartu su pirkimo pasiūlymo forma perduodamas bendrovės kainoraštis, kuriame ši išlaidų pozicija atnaujinama nereguliariai.
(3) Jei klientas pageidauja, kad bendrovė pristatytų metalus į jo gyvenamąją vietą arba į saugyklą bendrajam saugojimui, klientas privalo padengti pristatymo išlaidas pagal pristatymo laiku galiojantį bendrovės kainoraštį, kurių dydis, be kita ko, priklauso nuo pristatymo vietos ir pristatomo kiekio. Jos apmokamos iškart po sutarties sudarymo. Einamosios pristatymo išlaidos taip pat skelbiamos bendrovės kainoraštyje adresu http://www.goldengates.de/de/preisliste, kuris atnaujinamas nereguliariai, atsižvelgiant į šį punktą dėl išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nustatomas pagal bendrovės kainoraštį, kuris galioja tuo metu, kada klientas pareikalauja pristatyti metalus. Klientas gauna orientacinį kainoraštį kartu su pirkimo pasiūlymo forma.
(4) Klientas gali nemokamai atsiimti metalus nemokamai – jam atsiras tik su pačiu atsiėmimu susijusios išlaidos (pvz., kelionės išlaidos).
(5) Bet kokius mokesčius, muitus, rinkliavas, įmokas ir pan. klientas sumoka pats.


II.5. Pirkimo-pardavimo sutarties atšaukimo teisė

Sutarčiai, sudarytai ne verslo vykdymo patalpose arba nuotolinio pardavimo būdu, nėra atšaukimo teisės pagal Vokietijos civilinio kodekso 312 g paragrafo 2 punkto 1 sakinio Nr. 8, jei sutarties objektas yra prekių pristatymas ar paslaugų teikimas, kurių kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kuriems bendrovė neturi jokios įtakos ir kurie gali atsirasti per sutarties atšaukimo laikotarpį.
Jei sutartis dėl vienkartinio pirkimo sudaryta ne verslo vykdymo patalpose arba nuotolinio pardavimo būdu, nėra sutarties atšaukimo teisės pagal Vokietijos civilinio kodekso 312 g paragrafo 2 punkto 1 sakinio Nr. 8 , nes jos objektas – tokių prekių pristatymas, kurių abu kainos komponentai „pirkimo kaina“ ir procentinė priemoka „pirkimo mokestis“ priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kuriems bendrovė neturi jokios įtakos ir kurie gali atsirasti per sutarties atšaukimo laikotarpį.
Jei sutartis dėl vienkartinio pirkimo sudaryta nei ne verslo vykdymo patalpose, nei ne nuotolinio pardavimo būdu, nėra sutarties atšaukimo teisės. Bendrovė neketina sudaryti vienkartinio pirkimo sutarčių taip, kad tai vyktų nei ne verslo vykdymo patalpose, nei ne nuotolinio pardavimo būdu.
Jei sutartis dėl periodiško prekių pristatymo sudaryta ne verslo patalpose arba nuotolinio pardavimo būdu, pagal Vokietijos civilinio kodekso 312 g paragrafo 1 punktą numatyta atšaukimo teisė minėto kodekso 355 paragrafą. Išsamią informaciją apie sutarties atšaukimo teisę rasite paaiškinime apie atšaukimą prie sutarties dėl periodiško pristatymo ir atšaukimo blanko pavyzdyje, kurie klientui perduodami kartu su sutarties forma „pirkimo pasiūlymas“.
Jei sutartis dėl periodiško pristatymo sudaryta nei ne verslo patalpose, nei ne nuotolinio pardavimo būdu, pagal Vokietijos civilinio kodekso 510 paragrafo 2 punktą numatyta atšaukimo teisė pagal minėto kodekso 355 paragrafą, tačiau pagal minėto kodekso 510 paragrafo 3 punktą – ne tokia apimtimi, kokia nurodyta 491 paragrafo 2 punkto 2 sakinio Nr. 1-5, 3 punkto 2 sakinyje ir 4 punkte. Bendrovė neketina sudaryti sutarčių dėl periodiško pristatymo nei ne verslo vykdymo patalpose, nei ne nuotolinio pardavimo būdu.
Galiojančio atšaukimo atveju bendrovė savo lėšomis atsiima metalus, neatsižvelgiant į tai, ar metalai kliento prašymu saugyklos operatoriui buvo pristatyti bendrovės vykdomam bendram metalų saugojimui, ar metalai kliento pageidavimu buvo pristatyti į kliento gyvenamąją vietą nepasibaigus atšaukimo laikotarpiui.


II.6. Vienkartinis pirkimas

Vienkartinio pirkimo atveju galioja tokios taisyklės:
(1) Pirkimo pasiūlymo formoje klientas nurodo pageidaujamą „pirkimo kainos“ dydį ir pageidaujamas metalo specifikacijas. „Pirkimo mokesčio“ dydis taip pat nustatomas pagal duomenis komercinio pasiūlymo formoje. „Pirkimo kaina“ ir „pirkimo mokestis“ turi būti sumokėti iš karto po sutarties sudarymo, t. y., kai tik bendrovė priima kliento komercinį pasiūlymą. Klientas privalo sumokėti iš anksto. Gavusi „pirkimo kainą“ ir „pirkimo mokestį“, bendrovė ne vėliau kaip per dvi valiutavimo dienas nuo „pirkimo kainos“ ir „pirkimo mokesčio“ gavimo apsirūpins reikalingais metalais ir ne vėliau kaip per tris dienas nuo „pirkimo kainos“ ir „pirkimo mokesčio“ gavimo išsiųs metalus klientui arba pasirūpins, kad vienkartinio pirkimo būdu įsigyti metalai būtų įtraukti į bendrą saugomą metalo kiekį kliento naudai.
Sutartas metalo kiekis nustatomas, remiantis galiojančiame bendrovės kainoraštyje bendrovės apsirūpinimo metalu dieną nurodytą „pirkimo kainą“.
(2) Jei klientas, nepaisydamas bendrovės įspėjimo dėl vėlavimo, nesumoka visos „pirkimo kainos“ ir „pirkimo mokesčio“, bendrovė neprivalo vykdyti jai priklausančio darbo.
(3) Metalo ir nuosavybės teisės perdavimas įvyksta metalo išsiuntimo klientui momentu, jei klientas pageidauja, kad jį pristatytų į jo gyvenamąją vietą, arba perdavimo klientui momentu, jei klientas pats atsiima metalus. Bendrovė ir klientas aiškiai sutaria dėl nuosavybės teisės perdavimo.
(4) Jei klientas pageidauja, kad bendrovė pristatytų prekes į padidinto saugumo sandėlį ir jas saugotų, jau dabar klientas ir bendrovė sutaria, kad bendrovė klientui, pilnai įvykdydama pirkimo-pardavimo sutartį, suteiks bendros nuosavybės teisę trupmeninių dalių tikslumu į atitinkamos rūšies metalo visą kiekį tokiame padidinto saugumo sandėlyje, o bendras saugojamo metalo kiekį sudaro visi jos (netiesioginėje) nuosavybėje esantys atitinkamos rūšies metalai minėtam padidinto saugumo sandėlyje. Kadangi saugykloje esančios vienos rūšies metalo visų atsargų svoris matuojamas gramais, o monetų – uncijomis (1 uncija atitinka 31,104 gramo), kliento užsakytas metalo kiekis jo padėjimo prie bendrų atsargų momentu taip pat yra matuojamas gramais ir (arba) uncijomis, todėl bendrovė kliento bendrosios nuosavybės dalį trupmeninių dalių tikslumu, kai metalas padedamas prie bendrų atsargų, nustato, skaičiuodama konkretaus metalo svorį gramais ar uncijomis, ir priskiria klientui atitinkamą bendrosios nuosavybės dalį „gramais / uncijomis” trupmeniniu tikslumu. „Atsargų kiekis gramais / uncijomis“ atnaujinamas kiekvieną darbo dieną ir gali sudaryti gramo / uncijos trupmenines dalis, todėl klientų portale jis nurodomos iki keturių vietų po kablelio. Bendrovė ir klientas aiškiai sutaria dėl nuosavybės teisės perdavimo. Klientas sutinka gauti bendrovės pranešimą apie jo užsakyto metalo kiekio padėjimą prie bendrų atsargų per slaptažodžiu apsaugotą klientų portalą (žr. II.3.).


II.7. Periodiškas pirkimas, sutarties nutraukimo atveju nėra teisės reikalauti grąžinti pinigus


Periodiško pirkimo atveju, sudarius sutartį dėl periodiško prekių pristatymo, galioja tokios taisyklės:
(1) Pirkimo pasiūlymo formoje klientas nurodo pageidaujamą mėnesinę „pirkimo kainą“ ir pageidaujamas metalo specifikacijas. „Pirkimo mokesčio“ dydis taip pat nustatomas pagal duomenis komercinio pasiūlymo formoje.
(2) Mėnesinės „pirkimo kainos“ dydį klientas pasirenka pirkimo pasiūlymo formoje. Mėnesinė „pirkimo kaina“ turi būti sumokėta kiekvieno kalendorinio mėnesio 20 dieną, pradedant nuo kalendorinio mėnesio, einančio po bendrovės patvirtinimo, kad priėmė pirkimo pasiūlymą. Sutarties galiojimo laikotarpiu bendrovė ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo mėnesinės „pirkimo kainos“ mokėjimo termino apsirūpins reikiamais metalais ir ne vėliau kaip per devynias darbo dienas nuo mėnesinės „pirkimo kainos“ mokėjimo termino išsiųs metalus klientui arba padės kas mėnesį kliento užsakytus metalus prie bendrų metalo atsargų kliento naudai. Sutartas mėnesinis metalo kiekis nustatomas, remiantis bendrovės apsirūpinimo metalais dieną galiojančiame bendrovės kainoraštyje nurodyta „pirkimo kainą“.
(3) „Pirkimo mokestis“ mokamas iš karto po sutarties sudarymo.
(4) Minimali suma, kurią klientas turi sumokėti kaip mėnesinę „pirkimo kainą“, nurodoma pirkimo pasiūlymo formoje („minimali mėnesinė pirkimo kaina“). Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesių mokėjimo pertrauka.
(5) Jei, nepaisydamas bendrovės įspėjimo dėl vėlavimo, klientas nesumoka visos pirkimo kainos, nesvarbu, ar jis nesumoka „pirkimo kainos“, kaip pirkimo kainos komponento, ar „pirkimo mokesčio“, laikoma, kad jis vėluoja. Kliento vėlavimo mokėti atveju bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti jai priklausančius darbus.
(6) Metalo ir nuosavybės teisės perdavimas įvyksta metalo mėnesinio kiekio išsiuntimo klientui momentu, jei klientas pageidauja, kad metalą pristatytų į jo gyvenamąją vietą, arba perdavimo klientui momentu, jei klientas pats atsiima metalus. Bendrovė ir klientas aiškiai sutaria dėl nuosavybės teisės perdavimo.
(7) Jei klientas pageidauja, kad bendrovė kas mėnesį pristatytų prekes į padidinto saugumo sandėlį ir ten jas saugotų, klientas ir bendrovė jau dabar sutaria, kad bendrovė kas mėnesį, pilnai įvykdydamas mėnesinius periodiškus pristatymus, kiekvieną mėnesį suteiks klientui bendrą nuosavybės teisę į papildomą atitinkamos rūšies metalo bendrojo saugojimo dalį trupmeninių dalių tikslumu atitinkamame padidinto saugumo sandėlyje, o bendras atsargas sudaro visi tokiame padidinto saugumo sandėlyje jos (netiesioginėje) nuosavybėje esantys atitinkamos rūšies metalai. Kadangi saugykloje esančios vienos rūšies metalo visų atsargų svoris matuojamas gramais, o monetų – uncijomis (1 uncija atitinka 31,104 gramo), kliento užsakytas mėnesio metalo kiekis jo padėjimo prie bendrų atsargų momentu taip pat yra matuojamas gramais ir (arba) uncijomis, todėl bendrovė kliento bendrosios nuosavybės dalį trupmeninių dalių tikslumu, kai metalas padedamas prie bendrų mėnesio atsargų, nustato, skaičiuodama konkretaus metalo svorį gramais ar uncijomis, ir priskiria klientui atitinkamą bendrosios nuosavybės dalį „gramais / uncijomis” trupmeniniu tikslumu. „Atsargų kiekis gramais / uncijomis“ atnaujinamas kiekvieną darbo dieną ir gali sudaryti gramo / uncijos trupmenines dalis, todėl klientų portale jis nurodomos iki keturių vietų po kablelio. Bendrovė ir klientas aiškiai sutaria dėl atitinkamos nuosavybės teisės perdavimo. Klientas sutinka gauti bendrovės mėnesinį pranešimą apie jo užsakyto metalo mėnesinio kiekio padėjimą prie bendrų atsargų per slaptažodžiu apsaugotą klientų portalą (žr. II.3.).
(8) Jei pirkimo pasiūlymo formoje numatytas ne ilgesnis kaip dvejų metų fiksuotas sutarties galiojimo laikas, sutartis savaime baigiasi, pasibaigus nustatytam fiksuotam laikotarpiui. Jei pirkimo pasiūlymo formoje klientas pasirenka fiksuotą, ilgesnį kaip dvejų metų galiojimo laiką, laikoma, kad sudaryta sutartis neribotam laikotarpiui 9 punkto prasme. Jei sudaryta sutartis su fiksuotu galiojimo laikotarpiu, klientas gali padaryti ne ilgesnę kaip 24 mėnesių mokėjimo pertrauką, iš anksto apie tai įspėjęs. Tačiau tokiu atveju bendrovė neprivalo vykdyti jokių įsipareigojimų.
(9) Jei pirkimo pasiūlymo formoje nenumatytas fiksuotas galiojimo laikotarpis, sutartis galioja neribotą laiką. Tuomet klientas turi teisę, praėjus dvejiems metams nuo sutarties sudarymo, bet kada nutraukti sutartį pranešdamas apie tai prieš dvi savaites iki kalendorinio mėnesio pabaigos.
(10) Sutartis paprastai baigiasi, pasibaigus sutarties laikotarpiui, neatsižvelgiant į tai, ar klientas sumokėjo visas sutartas mėnesines pirkimo sumas. Tai reiškia, kad klientas, pasibaigus sutarties laikotarpiui, neprivalo vykdyti jokių mokėjimų bendrovei, net jei jis nesumokėjo visų mėnesinių sutartų „pirkimo kainų“ ir (arba) „pirkimo mokesčio“. Savo ruožtu klientas neturi teisės reikšti pretenzijas bendrovei dėl bendrovei sumokėtų sumų grąžinimo, jei sutartį nutraukė klientas, neatsižvelgiant tai, ar sutartis nutraukta, nesibaigus minimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui, ar nutraukta, kai sutartis sudaryta neribotam laikui.
(11) Teisė nutraukti sutartį neeiline tvarka nesikeičia.


II.8. Su trūkumais susijusios teisės, atsakomybės apribojimas, teisė reikalauti atlyginti žalą

(1) Iš esmės bendrovė yra skolinga tik vidutinio tipo ir kokybės metalus skolos pagal bendruosius požymius prasme, nebent ji piktavališkai nutylėjo apie trūkumą ar suteikė garantiją dėl daikto kokybės. Be to, taikomos įstatymų nuostatos dėl esminių ir teisinių trūkumų.
(2) Bendrovė atsako tik už žalą, kuri atsiranda dėl tyčinio ar labai neatsargaus bendrovės ar jos teisėtų atstovų arba pagalbininkų pareigų pažeidimo. Į aukščiau nurodytos atsakomybės atmetimą neįtraukiama žala dėl gyvybės, kūno ir (arba) sveikatos sužalojimo dėl tyčinio ar aplaidaus bendrovės, jos teisėtų atstovų ar pagalbininkų pareigų pažeidimo. Taip patį aukščiau minėtos atsakomybės atmetimą neįtraukiama ir žala, atsirandanti dėl esminių sutartinių įsipareigojimų, t. y. tokių pareigų, kurių vykdymas apskritai leidžia tinkamai įvykdyti sutartį, pažeidimo. Už pastarąją žalą atsakomybė prilygsta tik sutartyje standartiniam numatomos žalos dydžiui, nebent bendrovės klientui pažadėta metalo specifikacija yra specialiai skirta apsaugoti klientą nuo žalos, kuri viršija sutartyje numatytą standartinį žalos dydį.


II.9. Kliento teisė patikrinti

Kliento pareiga tikrinti, ar metaluose nėra defektų, jei jis nori pareikšti pretenzijas dėl trūkumų. Jis turi teisę apžiūrėti metalą, neatsižvelgiant į tai, ar parduotieji metalai buvo jo gyvenamojoje vietoje, ar yra bendrai saugomi bendrovėje. Pastaruoju atveju klientas gali savo sąskaita pavesti auditoriui apžiūrėti metalus, tačiau saugumo sumetimais tik tuo atveju, jei saugykla, kurioje yra metalai, davė aiškų sutikimą.


II.10. Kliento disponavimo teisė

Klientas turi teisę savarankiškai disponuoti atitinkam bendrosios dalinės nuosavybės dalimi, ypač – už atlygį arba nemokamai ją perleisti visą arba jos dalį, suvaržyti teises į jas, pavyzdžiui, pvz., įkeisti. Tačiau klientas yra bendrovės atžvilgiu įpareigotas imtis potvarkių dėl savo bendrosios nuosavybės dalies tik tuo atveju, jei yra užtikrinta, kad visos tarp kliento ir bendrovės sudarytų sutarčių nuostatos galios ir potvarkiu pasirinkto jo specialiųjų teisių perėmėjo naudai ir nenaudai. Klientas privalo pranešti bendrovei apie savo potvarkį dėl savo bendrosios nuosavybės dalies ne vėliau kaip per dvi savaites nuo potvarkio.


III. Saugojimo sąlygos

III.1. Saugojimo sutarties sudarymas


(1) Bendrovės pasiūlymai gali būti keičiami ir nėra privalomi. Jie reiškia tik kvietimus klientui pateikti komercinius pasiūlymus („invitatio ad offerendum“).
(2) Saugojimo sutartys tarp kliento ir bendrovės laikomos sudarytomis tada, kai bendrovė pareiškia priėmusi kliento pasiūlymą, kurį klientas gali pateikti pasiūlymo formoje. Bendrovė gali atsisakyti pasiūlymo sudaryti saugojimo sutartį. Bendrovė pareiškimą apie pasiūlymo priėmimą gali pateikti telefonu, teksto forma arba susijusiais veiksmais, ypač - padedant kliento užsakytą metalą prie bendrų metalo atsargų, apie kurį klientą informuoja atitinkamu pranešimu skaitmeniniame bendrovės klientų portale. Klientas sutinka gauti pranešimus iš įmonės dėl kliento užsakyto metalo pristatymo per skaitmeninį, slaptažodžiu apsaugotą klientų portalą, prie kurio galima prisijungti adresu https://goldengates.app. Atitinkamas kliento programėles galima rasti „Google Play“ parduotuvėje adresu https://play.google.com/store/apps/details?id=digitalwert.de.goldengates_customerportal ir „Apple App Store“ adresu https://apps.apple.com/de/app/golden-gates/id1437886979 ir jos yra paruoštos atsisiųsti.


III.2. Saugojimo sutarties turinys, Vokietijos civilinio kodekso 744, 745 paragrafų nuostatų taikymo atsisakymas, teisė atšaukti trupmeninės dalies bendrumą


(1) Fizinių metalų saugojimą už atlygį bendrovė vykdo padidinto saugumo sandėliuose pagal II.2 punkto 3 papunktį. Bendrovė reguliariai atlieka klientui prekės pagal bendruosius požymius bendrojo saugojimo atskirai nuo savo metalo atsargų paslaugą; padėdama metalą saugoti, bendrovė neįgyja nuosavybės teisių į metalą. Kiekvienos rūšies metalai yra saugomi prie atskirų tos rūšies metalo atsargų, kurias bendrovė priėmė saugoti savo klientams. Klientas aiškiai sutinka bendrai saugoti atitinkamą metalą.Kadangi klientams saugomi tik fiziniai metalai, neigiamas kliento metalų atsargų kiekis neįmanomas.
(2)
Vokietijos civilinio kodekso 744, 745 paragrafų teisinės nuostatos dėl bendro valdymo aiškiai netaikomos, kaip ir teisė atšaukti trupmeninės dalies bendrumą net ir mirus klientui. Tai, kaip ir sutartis dėl bendro metalo saugojimo, galioja ir bet kokiems kliento teisių perėmėjams. Bendrovė turi teisę iš atitinkamo bendrų atsargų kiekio paimti klientui priklausantį metalo kiekį gramais, kad jį pristatytų arba perduotų atitinkamam klientui.
(3) Saugyklos yra padidinto saugumo saugyklos: „pro aurum“ Vokietijoje, (Miunchene) ir „GoldInvest“ Austrijoje (Vienoje) auksui; „Geiger Edelmetalle“ AG / Vokietijoje (OT Espenhain Rötha) aukso ir sidabro monetoms, „Loomis International֧“ AG (Šveicarijoje) (neapmuitinamas sandėlis, Ciuricho-Klotene) sidabro, platinos ir paladžio luitams, „Metlock“ GmbH (Vokietijoje) (neapmuitinamas sandėlis, Frankfurte Prie Maino) retiesiems metalams ir pusmetaliams. Bendrovė pasilieka teisę keisti saugojimo vietas, ypač – sužinojusi apie saugumo riziką anksčiau naudotame padidinto saugumo sandėlyje. Klientas iš anksto informuojamas apie numatomą keitimą ir turi galimybę prieštarauti. Jei per mėnesį nuo informacijos gavimo klientas nepareiškia prieštaravimų, laikoma, kad saugojimo vietos pakeitimui pritarta. Bendrovė, teikdama informaciją, aiškiai atkreips kliento dėmesį į šias teisines pasekmes.
(4) Saugojimas apdraudžiamas nuo vagysčių, gaisro ir vandens žalos.
(5) Klientas kaip atsakomąją paslaugą už saugojimą privalo bendrovei sumokėti einamąsias saugojimo išlaidas pagal bendrovės kainoraštį. Aukso luitų ir auksinių monetų saugojimo išlaidos atnaujinamos kasmet sausio 31 d., sidabro monetų, sidabro, platinos ir paladžio luitų - sausio 31 ir liepos 30 d., o retųjų metalų ir pusmetalių - kas ketvirtį sausio 31 d. ir balandžio 30 d. Už praėjusį kalendorinių metų ataskaitinį laikotarpį mokėti reikia liepos 30 d. ir spalio 31 d. Bendrovės kainoraštyje saugojimo išlaidų pozicija atnaujinama nereguliariai, bendrovė jį skelbia adresu https://www.goldengates.de/de/preisliste. Saugojimo išlaidos apskaičiuojamos, remiantis bendrovės klientui saugomais „atsargų gramais / uncijomis“ kiekiais būtent – atitinkamo metalo kaina eurais dienos pabaigoje, pridedant 3 %.
Kad klientas susigaudytų, jam perduodamas bendrovės kainoraštis kartu su pirkimo pasiūlymo forma, kurioje galima pateikti komercinį pasiūlymą sudaryti saugojimo sutartį.


III.3. Mokesčiai, muitai, rinkliavos arba įmokos

Bet kokius mokesčius, muitus, rinkliavas, įmokas ir pan. klientas sumoka pats.


III.4. Bendrovės įsipareigojimai

Bendrovės įsipareigojimai apima tik tvarkingą saugoti paliktų metalų saugojimą. Bendrovė negali dalyvauti jokioje tauriųjų metalų skolinimo sandoriuose ar skolinti tauriuosius ar retuosius metalus arba pusmetalius.


III.5. Saugojimo sutarties trukmė, nutraukimas

Saugojimo sutartis sudaroma neribotam laikotarpiui. Saugojimo sutartį bet kuriuo metu gali nutraukti tiek klientas, tiek ir bendrovė, nesilaikydama įspėjamojo laikotarpio. Nutraukimas privalo būti teksto formos pagal Vokietijos civilinio kodekso 126b paragrafą.


III.6. Reikalauti pasiduoti

Faktiškai pasibaigus saugojimo sutarčiai, klientas turi teisę reikalauti atiduoti tokios rūšies ir tokio svorio metalo kiekį, koks laikomas klientui bendrojo saugojimo būdu.
Nenutraukdamas saugojimo sutarties, klientas gali reikalauti per šį sutarties galiojimo laikotarpį atiduoti jam tokių variantų ir dydžių metalus, priklausomai nuo klientui bendrojoje saugykloje saugomo metalo varianto ir dydžio:
- aukso luitai, kurių dydis ne mažesnis kaip 50 gramų;
- auksinės monetos 1 uncijos monetomis;
- sidabrinės monetos, 40 vienetų 1 uncijos monetų pakuotėse.

Iš esmėsklientas neturi teisės reikalauti atiduoti konkretaus nominalo, konkretaus gamintojo ar konkrečios specifikacijos metalų, nebent dėl to buvo aiškiai susitarta.

Toliau pateiktos taisyklės taikomos tiek metalų atidavimui, pasibaigus saugojimo sutarčiai, tiek atidavimui sutarties galiojimo laikotarpiu:
Iš anksto įspėjęs, klientas gali pasiimti metalą iš padidinto saugumo sandėlio, kuriame yra atitinkamos atitinkamo metalo bendrosios atsargos. Savo išlaidas pagal III.3. punktą bei visas kelionės ir telekomunikacijų išlaidas, patirtas tariantis dėl pasiėmimo datos, dengia klientas.
Vietoj to, kad klientas pasiimtų metalą, galima susitarti dėl metalo pristatymo klientui. Klientas turi iš anksto apmokėti pristatymo išlaidas. Kitu atveju žr. šių sutarčių sąlygų II.4 punkto 3 papunktį.


III.7. Teisė atšaukti saugojimo sutartį

Sutarčiai dėl saugojimo, sudarytai ne verslo patalpose arba nuotolinio pardavimo būdu, pagal Vokietijos civilinio kodekso 312 g paragrafo 1 punktą yra atšaukimo teisė pagal minėto kodekso 355 paragrafą. Išsamią informaciją apie sutarties atšaukimo teisę rasite paaiškinime apie sutarties atšaukimą prie sutarties dėl saugojimo kartu su atšaukimo formos pavyzdžiu, kuris pateikiamas klientui kartu su sutarties „Pirkimo pasiūlymas“ forma.

Sutarčiai dėl saugojimo, sudarytai nei ne verslo patalpose, nei ne nuotolinio pardavimo būdu, atšaukimo teisės nėra.


III.8. Atsakomybės apribojimas, teisė reikalauti atlyginti žalą

(1) Bendrovė atsako tik už žalą, kuri atsiranda dėl tyčinio ar labai neatsargaus bendrovės ar jos teisėtų atstovų arba pagalbininkų pareigų pažeidimo. Į aukščiau nurodytos atsakomybės atmetimą neįtraukiama žala dėl gyvybės, kūno ir (arba) sveikatos sužalojimo dėl tyčinio ar aplaidaus bendrovės, jos teisėtų atstovų ar pagalbininkų pareigų pažeidimo. Taip patį aukščiau minėtos atsakomybės atmetimą neįtraukiama ir žala, atsirandanti dėl esminių sutartinių įsipareigojimų, t. y. tokių pareigų, kurių vykdymas apskritai leidžia tinkamai įvykdyti sutartį, pažeidimo. Už pastarąją žalą atsakomybė prilygsta tik sutartyje standartiniam numatomos žalos dydžiui, nebent bendrovės klientui pažadėta metalo specifikacija yra specialiai skirta apsaugoti klientą nuo žalos, kuri viršija sutartyje numatytą standartinį žalos dydį.


IV. Pinigų plovimo įstatymo reikalavimai

(1) Atsižvelgiant į pinigų plovimo įstatymo nuostatas, rengiant sutartį klientas identifikuojamas nurodant jo vardą, pavardę, gimimo vietą, gimimo datą ir pilietybę. Tam klientas išsiunčia savo galiojančios asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją. Be to, klientas turi pateikti daugiau informacijos, kurios reikalauja pinigų plovimo įstatymas.
(2) Jei klientas yra verslininkas, jis nurodo bendrovę arba pavadinimą, teisinę formą, registracijos numerį, pagrindinės buveinės adresą ir teisėtų atstovų vardus bei pavardes. Jei akcininkas valdo daugiau nei 25 procentus kliento bendrovės akcijų, klientas taip pat pateikia informaciją apie savo tapatybę.
(3) Bendrovė atmes kliento pasiūlymą sudaryti sutartį, jei klientas nepateiks reikiamos informacijos arba pateiks neišsamią informaciją arba jei kils kitų abejonių, susijusių su kliento pateiktos informacijos tyrimu.


V. Baigiamosios nuostatos, sutarties keitimo sąlyga

(1) Visiems teisiniams santykiams tarp bendrovės ir kliento. taikoma išimtinai Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. Šis teisės pasirinkimas klientui, kuris yra vartotojas, taikomas tik tiek, kiek klientui nėra atimta apsauga, kurią suteikia privalomosios valstybės, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, įstatymų nuostatos. JT įstatymas dėl pirkimo-pardavimo sutarčių nėra taikomas.
(2) Veiklos vieta - Gėrlicas. Jei klientas yra prekybininkas, jurisdikcijos vieta visiems ginčams, kylantiems iš sutarties, taip pat yra Gėrlicas. Jei klientas neturi bendros gyvenamosios vietos Vokietijos Federacinėje Respublikoje arba jei ieškinio pateikimo metu kliento gyvenamoji arba įprastinė gyvenamoji vieta nėra žinoma, jurisdikcijos vieta taip pat yra Gėrlicas.
(3) Jei kuri nors nuostata šiose sutarčių sąlygose arba nuostata, susijusi su kitomis sutartimis, būtų arba taptų negaliojančia arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos kitų nuostatų ar susitarimų galiojimui. Bet kokią spragą, atsirandančią dėl kurios nors šių sąlygų nuostatos negaliojimo ar neįgyvendinamumo, reikia papildomo sutarties aiškinimo būdu, atsižvelgiant į susijusių šalių interesus.(4)Bendrovė pasilieka teisę keisti ir (arba) papildyti šias Standartines sutarčių sąlygas, jei to reikia dėl įstatymų reikalavimų ir (arba) pasikeitusių ekonominių aplinkybių. Tokiu atveju bendrovė raštu informuoja klientą apie pakeistas ir (arba) papildytas bendrovės Standartines sutarčių sąlygas. Jei klientas per mėnesį nuo bendrovės raštiško pranešimo gavimo neprieštarauja pakeistų ar papildytų bendrovės Standartinių sutarčių sąlygų galiojimui, jos laikomos patvirtintomis ir taikomos kaip naujos sutarties tarp kliento ir bendrovės sąlygos.  Bendrovė aiškiai informuoja klientą apie šias pasekmes kartu su išsiųstomis pakeistomis ar papildytomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
(5) Bendrovė nėra įpareigota ir iš esmės nėra pasirengusi dalyvauti ginčų sprendimo procese vartotojų arbitražo taryboje, kilus ginčams su klientu, susijusiems su sutartimi pagal bendrovės Standartines sutarčių sąlygas. Bendrovė sieks rasti taikų sprendimą su klientu, kilus ginčams.
Informuojame, kad kilus ginčams dėl sutarčių, sudarytų elektroniniu būdu, vartotojai turi galimybę kreiptis į ES vartotojų ginčų sprendimo platformą adresu www.ec.europa.eu/consumers/odr, kuri susisieks su atsakingąja nacionaline taikinimo tarnyba. Taip pat tiek klientas, tiek bendrovė gali laisvai kreiptis į kompetentingą teismą.

Best provider of gold saving plans | Golden Gates
Best contract drafting | Golden Gates
Winning award for best Customer Service | Golden Gates
Winning award for best price | Golden Gates
Winning award for best storage and delivery | Golden Gates